Onder de beginsituatie van een onderwijsleerproces verstaan we de bij de leerling reeds aanwezige kennis, vaardigheden en motivatie met betrekking tot de leerinhouden die aan de orde komen.